Vážení odberatelia tepla,

na základe doručenej informácie od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. dôjde dňa 10. 11. 2021 od 7.15 hod. v bytových domoch na ul.: 

Š. B. Romana 4,
Š. Furdeka 4992,
Š. Furdeka 4,
Š. Furdeka 8,
Š. Furdeka 14, 
A. Stodolu 3,
A. Stodolu 9 

k prerušeniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 10. 11. 2021 o 16:15 hod. 

Vzhľadom na to, že prerušenie distribúcie elektriny sa týka aj odovzdávacích staníc tepla, oznamujeme našim spotrebiteľom v týchto bytových domoch, že z uvedeného dôvodu bude v rovnakom čase prerušená aj dodávka tepla a teplej vody.

Ďakujeme za pochopenie.