Vážení odberatelia tepla,

na základe doručenej informácie od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Vám oznamujeme, že dňa 25. 11. 2021 dôjde z dôvodu plánovaných prác prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., k prerušeniu distribúcie elektriny nasledovne

od 7.30 hod. do 13:30 hod. v bytových domoch na ul.: 


od 11:00 hod. do 16:30 hod. v bytových domoch na ul.:Vzhľadom na to, že prerušenie distribúcie elektriny sa týka aj odovzdávacích staníc tepla, oznamujeme našim spotrebiteľom v týchto bytových domoch, že z uvedeného dôvodu bude v rovnakom čase prerušená aj dodávka tepla a teplej vody.

Ďakujeme za pochopenie.