Vážení odberatelia tepla,

na základe doručenej informácie od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. dôjde dňa 25. 1. 2022 od 7:40 hod. na ul. Kijevská 3-6 k prerušeniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.


Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 25. 1. 2022 o 15:30 hod. 

Vzhľadom na to, že prerušenie distribúcie elektriny sa týka aj odovzdávacej stanice tepla, oznamujeme našim spotrebiteľom v tomto objekte, že z uvedeného dôvodu bude v rovnakom čase prerušená aj dodávka tepla a teplej vody.

Ďakujeme za pochopenie.