Vážení odberatelia tepla,

na základe doručenej informácie od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. dôjde dňa 18. 1. 2022 od 7:20 hod. na ul.: 

Štvrť Čajkovského 3, Štvrť Čajkovského 3733/7, Štvrť Čajkovského 14

k prerušeniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.


Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 18. 1. 2022 o 16:10 hod. 

Vzhľadom na to, že prerušenie distribúcie elektriny sa týka aj odovzdávacích staníc tepla, oznamujeme našim spotrebiteľom v týchto objektoch, že z uvedeného dôvodu bude v rovnakom čase prerušená aj dodávka tepla a teplej vody.

Ďakujeme za pochopenie.