Vážení odberatelia tepla,

na základe § 26 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. Vám oznamujeme, že z dôvodu prác na plánovaných opravách a údržbe zariadení na výrobu tepla zo strany MH Teplárenského holdingu, a.s., závod Martin, bude v dňoch 6. - 7. 7. 2022 prerušená dodávka teplej vody v celom meste Martin.
    
V prípade, ak v priebehu dňa 8. 7. 2022 nedôjde k obnoveniu dodávky teplej úžitkovej vody, nahláste poruchu nepretržitej službe na dispečingu STEFE Martin, a.s., na telefónnom čísle: 0800 700 707.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.