Vážení odberatelia tepla,

na základe doručenej informácie od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Vám oznamujeme, že dňa 13. 12. 2022 od 7.30 hod. do 15:30 hod. dôjde z dôvodu plánovaných prác prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., k prerušeniu distribúcie elektriny pre nasledovné objekty:

Kratinova 47,

Kratinova 49,

Kratinova 51,

Kratinova 53,

Vzhľadom na to, že prerušenie distribúcie elektriny sa týka aj odovzdávacích staníc tepla, z ktorých sú zásobované teplom uvedené objekty, oznamujeme našim spotrebiteľom, že z uvedeného dôvodu bude v rovnakom čase prerušená aj dodávka tepla a teplej vody.

Ďakujeme za pochopenie.