Vážení odberatelia tepla,

na základe doručenej informácie od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Vám oznamujeme, že dňa 9. 2. 2023 dôjde od 7.30 hod. do 11:30 hod. z dôvodu plánovaných prác prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., k prerušeniu distribúcie elektriny pre MŠ J. Šimka.

Vzhľadom na to, že prerušenie distribúcie elektriny sa týka aj odovzdávacej stanice tepla, z ktorej je zásobovaná materská škola, oznamujeme, že z uvedeného dôvodu bude v rovnakom čase prerušená aj dodávka tepla a teplej vody.

Ďakujeme za pochopenie.