Vážení odberatelia tepla,

na základe doručenej informácie od Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Vám oznamujeme, že z dôvodu prác na poruche na rozvode studenej vody dôjde dňa 20. 9. 2023 o 7.00 hod. k prerušeniu dodávky teplej vody pre odberateľov tepla na ul. Lermontova

Predpoklad obnovenia dodávky tepla je 20. 9. 2023 do 15.00 hod.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.