Vážení odberatelia tepla,

na základe doručenej informácie od spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. - závod Martin Vám oznamujeme, že z dôvodu opravy horúcovodného systému MH Teplárenského holdingu, a.s., dôjde dňa 20. 9. 2023 o 7.00 hod. k prerušeniu dodávky teplej vody pre odberateľov tepla na Hviezdoslavova 2 a 8

Predpoklad obnovenia dodávky tepla je 20. 9. 2023 do 15.00 hod.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.