Vážení odberatelia tepla na sídlisku Západ ( ul. Imatra, Tulská, Novozámocká, Strážska... ) vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa  20.9.2021 v čase od 7:30 do 16:00 hod.  prerušená dodávka ÚK a TÚV . Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta:  Imatra 103, Imatra 2445/1-15, Imatra 2548/8 MŠ, Tulská 2283/15-19,

Tulská 2238/1-13, Zvolen,  Nográdyho 1376/3-9, Strážska 1367/25-29, Nográdyho 1376/1, Strážska 8467/17-23, D.Ertla 1371/2-8, A.Nográdyho 1373/11-15, Novozámocká 3212/18-22, Pražská1451/11-15,Novozámocká1453/24-26, Novozámocká 2539/10-16, Kremnická 2547/1-3, 2547/5-7, 4311,4312,Stehlík, Novozámocká 3209/11-17, Kremnická 3208/4-6, Novozámocká 3210/19-23, Kremnická 2531/9-13, Strážska 1139/31-51, Pražská 6 MMarket OC KOCKA

S pozdravom

                                                                                                                 Ján Bellák v.r.

                                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 4.9.2021