Vážení odberatelia tepla ul. Poničana a  Okružná a vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti SSE Distribúcia, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa   24.1.2022 v čase  od 7:40 do 15:30 hod.  prerušená dodávka ÚK a TÚV .

Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: J.Poničana 2407/45-55, 2413/57-67, Okružná 2405/29-31, 2406/33-43, 2404/19-27

S pozdravom

                                                                                               Ján Bellák v.r.

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 3.1.2022