Vážení odberatelia tepla V.P.Tótha 2027/6-16 vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti SSE Distribúcia, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v dňoch   16. a 23.6.2022 v čase  od 7:00 do 17:30 hod. prerušená dodávka TÚV.

Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: V.P.Tótha 2027/6-16

S pozdravom

                                                                                               Ján Bellák v.r.

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 27.5.2022