STEFE Zvolen, s.r.o. , Unionka 54, 960 01 Zvolen OZNAM o prerušení dodávky tepla Vážení odberatelia tepla zapojení na PK Stráže vo Zvolene, Oznamujeme Vám, že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 28.5.2019 v čase od 7:15 do 17:30 hod. prerušená dodávka ÚK a TÚV . Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie. V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777 Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme. Dotknuté odberné miesta: Stráže 282/1, Stráže 2103/7,13 Ján Bellák v.r. technický riaditeľ, konateľ Vo Zvolene 10.5.2019