Prevádzkovateľ tepelného hospodárstva v meste Veľký Krtíš spoločnosť STEFE THS s.r.o., Okružná 42/9, Revúca v súlade s § 26, ods. 1, pís. a Zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike oznamuje našim zákazníkom, že bude realizovať plánovanú rekonštrukciu rozvodov v plynovej kotolni na ul. P. O. Hviezdoslava v dôsledku ktorých dôjde k prerušeniu dodávky tepla v dňoch: od 24.4.2019 od 8.00 hod. do 26.4.2019 do 18.00 hod. Za pochopenie ďakujeme, STEFE THS s.r.o.