STEFE – Váš partner v tepelnej energetike

SK DE

Príďte k nám do tepla!


Pozícia: Vedúci/a účtovného oddelenia

Miesto výkonu: Banská Bystrica

Nástup: ASAP

Hľadáme kolegyňu alebo kolegu na plný úväzok do tímu spoločnosti STEFE Banská Bystrica, a.s. Náplňou práce bude organizácia a riadenie činnosti ekonomického oddelenia, samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva, vedenie a riadenie zvereného tímu účtovníkov, aplikovanie legislatívnych zmien v oblasti účtovníctva a daní, zodpovednosť za dodržiavanie zákona o účtovníctve, daňových zákonov a cenových vyhlášok, spracovanie a zasielanie štatistických výkazov, zostavovanie komplexnej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných predpisov a štandardov IFRS (mesačnej i ročnej), spracovanie daňových priznaní (daň z príjmov PO, DPH, spotrebných a iných daní), komunikácia s audítorom, daňovým poradcom, štatistickým úradom, kalkulácie a cenotvorba, tvorba a aktualizácia interných procesov a postupov, spolupráca na zostavení ročného plánu nákladov a výnosov spoločnosti...

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdelanie v odbore ekonomika,
 • teoretické a praktické vedomosti z účtovnej oblasti,
 • výhodou je komunikácia v NJ,
 • veľkou výhodou sú skúsenosti z výrobnej spoločnosti,
 • potenciálny uchádzač je komunikatívny, samostatný, precízny a presný, dokáže analyticky uvažovať.

Ponúkame:

 • rôznorodú prácu v stabilnej a rastúcej spoločnosti,
 • možnosť byť súčasťou tímu odborníkov,
 • dobrú pracovnú atmosféru,
 • adaptačný program a zaškolenie,
 • podporu v odbornom raste a systém interných aj externých vzdelávacích programov,
 • množstvo príležitostí pre získanie nových informácií a skúseností,
 • rôzne programy starostlivosti o zamestnancov,
 • stravné lístky nad rámec zákona,
 • 2 dni dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
 • pohyblivú pracovnú dobu,
 • vysokú mieru samostatnosti,
 • základnú zložku mzdy (brutto) 1 300 EUR a ďalšie variabilné ohodnotenie v závislosti od skúseností.


Vaše žiadosti spolu s profesijným životopisom a súhlasom k spracovaniu osobných údajov v zmysle z.č. 24/2013 Z.z. zašlite na adresu:
STEFE SK, a.s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica alebo na kariera@stefe.sk

Príďte k nám do tepla!


Pozícia: Kurič a obsluha teplárne Radvaň

Miesto výkonu: Banská Bystrica

Nástup: 1.1.2019

Do tímu STEFE hľadáme pracovníka na plný úväzok, ktorý bude realizovať nasledovné činnosti: obsluha technologických zariadení teplárne spojených s výrobou tepla a kombinovanou výrobou elektriny a tepla, monitorovanie a regulácia fyzikálnych veličín spojených s prevádzkou technológie, obsluha plynovej kotolne, regulácia prevádzkových parametrov zariadení so zabezpečením maximálnej hospodárnosti, udržiavanie technológie v prevádzkyschopnom stave, odstraňovanie a oprava porúch menšieho rozsahu na rozvodoch a zariadeniach teplárne a ich letná údržba, spolupráca pri revíziách technologických zariadení.

Požadujeme:

 • elektrotechnické oprávnenie § 22 podľa vyhlášky 508/2009, samostatný elektrotechnik nad 1000V a vyššie, práca v dvojzmennej prevádzke, výhodou je kuričský preukaz akejkoľvek triedy a prax v obsluhe vyhradených technických zariadení plynových a tlakových,
 • zdravotnú spôsobilosť na výkon nočnej práce, manuálnu zručnosť, presnosť, precíznosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, orientáciu na zákazníka, vysoké pracovné nasadenie a predpoklady neustáleho vzdelávania sa a rozvoja.

Ponúkame:

 • rôznorodú prácu v stabilnej a rastúcej spoločnosti v teréne i na stabilnom pracovisku,
 • možnosti ďalšieho vzdelávania,
 • rôzne programy starostlivosti o zamestnancov,
 • stravné lístky nad rámec zákona v hodnote 3,60 EUR,
 • 2 dni dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
 • otvorenú a priateľskú atmosféru,
 • základnú zložku mzdy (brutto) 3,85 EUR/hod. K základnej zložke mzdy patrí osobný príplatok vo výške 0,59 EUR/hod.


Vaše žiadosti spolu s profesijným životopisom a súhlasom k spracovaniu osobných údajov v zmysle z.č. 24/2013 Z.z. zašlite na adresu:
STEFE SK, a.s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica alebo na kariera@stefe.sk