STEFE – Váš partner v tepelnej energetike

Obnoviteľné zdroje energie

Aj nám v STEFE záleží na ekológii a využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Uvedomujeme si, že budúcnosť energie bude patriť obnoviteľným zdrojom. Preto našim zákazníkom ponúkame vybudovanie zdrojov tepla na báze biomasy, či dodávku a montáž tepelných čerpadiel. V prípade záujmu o dodávku a montáž kotlov na biomasu prípadne dodávku a montáž tepelných čerpadiel nás neváhajte kontaktovať cez náš kontaktný formulár.