STEFE – Váš partner v tepelnej energetike

Prevádzka, servis a údržba

Kvalifikovaní zamestnanci skupiny STEFE vykonávajú pre svojich zákazníkov profesionálnu prevádzku, obsluhu, servis a údržbu plynových kotolní ako aj servis zariadení pre distribúciu tepla, ktoré nie sú vo vlastníctve skupiny STEFE. Okrem toho zabezpečujeme aj služby spojené s výkonom revízií vyhradených technických zariadení, umiestnených v kotolni v zmysle príslušnej legislatívy. STEFE realizuje tiež správu a výmenu určených meradiel. Napíšte nám cez náš kontaktný formulár a my sa radi postaráme aj o vašu kotolňu, prípadne o vaše zariadenie na výrobu a distribúciu tepla.