STEFE – Váš partner v tepelnej energetike

Zdroje tepla a chladu

V rámci tejto kategórie služieb realizuje skupina STEFE pre svojich zákazníkov výstavbu zdrojov tepla a chladu, výrobu a dodávku chladu, výstavbu plynových kotolní a kotolní na biomasu. Tieto služby ponúka skupina STEFE svojim zákazníkom na kľúč od A po Z. STEFE je partner s komplexným a inovatívnym prístupom v energetike už vyše 20 rokov. Pre viac informácií nás kontaktujte cez náš kontaktný formulár.

Výstavba energetického zdroja na kľúč od A po Z