STEFE – Váš partner v tepelnej energetike

„Sme dynamický a kreatívny tím, motivovaný spoločným cieľom – spokojný zákazník.“

Mgr. Dalibor Líška
Generálny riaditeľ | STEFE Banská Bystrica, a. s.

Teplo a chlad
Centrálne zásobovanie teplom je bezpečný a ekologický spôsob znižovania uhlíkových emisií preferovaný vyspelými krajinami a mestami.
Spoločne vytvárame projekty, v ktorých sa zameriavame nielen na zvýšenie energetickej efektívnosti, zníženie vstupných nákladov na energie, ale aj na vplyv týchto opatrení na životné prostredie.
Energetické riešenia
Správa, prevádzka a údržba
Energetické zariadenia a merače patria do rúk odborníkom. Zaistíme spoľahlivú, bezpečnú a dlhodobo bezporuchovú prevádzku energetických zdrojov a zariadení.
Skúsení developeri vedia, že investície do kúrenia, chladenia, vzduchotechniky a elektroinštalácie tvoria 20 percent a viac objemu celkových investícií. Túto časť projektu prevezme STEFE.
Investičný partner
Výstavba
Máte v pláne postaviť novú budovu alebo zmodernizovať tú súčasnú? Potrebujete nové zariadenie na výrobu tepla alebo chladu a vnútorné rozvody?

Novinky

STEFE pozýva na Halušky Fest 2024

Pod kotlíkmi sa bude „kúriť“ s podporou STEFE

Viac...
Zobraziť všetky

Naše referencie

REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE OBCHODNÁ AKADÉMIA

REKONŠTRUKCIA PK TULSKÁ 32-36

VÝSTAVBA PLYNOVEJ KOTOLNE - BYTOVÝ DOM TILIA

VYKUROVANIE PRIEMYSELNÉHO AREÁLU

REKONŠTRUKCIE KOTOLNÍ A VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV

VÝMENA VYKUROVACÍCH TELIES V ŠKOLE

O nás

STEFE Banská Bystrica, a.s. je najväčším výrobcom a dodávateľom tepla v Banskej Bystrici, Brusne a Kováčovej.

Teplom zásobuje približne 60 tis. obyvateľov mesta Banská Bystrica. Okrem výroby a dodávky tepla pre koncových odberateľov tiež vyrába a dodáva elektrickú energiu do distribučnej siete. Výrobu tepla, rozvod tepla a výrobu elektriny vykonáva v zmysle rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, č. povolenia 2006T 0115 pre predmet podnikania výroba tepla a rozvod tepla a č. povolenia 2006E 0158 pre rozsah podnikania výroba elektriny, v zmysle ustanovení zákona č. 657/2004 Z. z. a zákona 656/2004 Z. z. Od roku 2015 poskytuje svojim zákazníkom aj energetické služby so zameraním na efektívnu výrobu a dodávku tepla ako napr. vybudovanie nových tepelno-technických zariadení, ich prevádzku, servis, obsluhu, či ich komplexnú rekonštrukciu.

Akcionári spoločnosti:
  • STEFE SK, a.s. 66,00%
  • Mesto Banská Bystrica 34,00%
Naši zákazníci:
  • Verejná správa
  • Bytové domy
  • Podnikateľské subjekty

Z týchto zariadení dodáva teplo pre cca. 60 tisíc obyvateľov mesta Banská Bystrica a okolia.

STEFE Banská Bystrica prevádzkuje:

3

Kogeneračné jednotky - Tepláreň Radvaň

52

plynových kotolní

1

Centrálna odovzdávacia stanica tepla

514

kompaktných odovzdávacích staníc

62 km

Tepelných rozvodov
Iné zariadenie v obsluhe:

24

Zdrojov tepla

17

Domových plynových kotolní

Vedenie spoločnosti

Mgr. Dalibor Líška

generálny riaditeľ +421 48 3220 201 dalibor.liska@stefe.sk

Iveta Pršová

ekonomická riaditeľka +421 48 3220 210 iveta.prsova@stefe.sk

Ing. Roman Uhrina

obchodný riaditeľ +421 48 3220 320 roman.uhrina@stefe.sk

Mgr. Stanislav Badinský

technický riaditeľ +421 48 3220 205 stanislav.badinsky@stefe.sk