Oznamujeme Vám, že Východoslovenská distribučná a.s. z dôvodu pravidelnej údržby distribučnej sústavy má naplánované prerušenie distribúcie elektriny  8. novembra 2021  od  08:30 hod  do 16:00 hod  -  blok Jazmín  J. Francisciho 20 Levoča

V prípade prerušenia distribúcie elektriny  bude v tomto čase do uvedeného objektu

 prerušená aj dodávka tepla a tepla na prípravu teplej úžitkovej vody.

Oznam o prerušení dodávky do bloku Jazmín  nebudeme vylepovať.