Vážení odberatelia tepla,

oznamujeme Vám, že od 20.5.2020 ukončujeme dodávku tepla na vykurovanie vo Zvolene, Zvolenskej Slatine, v Kremnici a Pukanci.

Odberatelia, ktorí majú záujem o prekurovanie aj po tomto termíne, môžu svoje požiadavky nahlásiť prostredníctvom zodpovednej osoby (predseda SVB, správca a pod.)

Ostatné zaujímavosti