!!!Avizované prerušenie dodávky tepla dňa 19.1.2021 sa NEUSKUTOČNÍ!!!

Vo Zvolene dňa 13.1.2021


Vážení odberatelia tepla na ul. J.Horvátha v Kremnici,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa   19.1.2021 v čase          od 8:00 do 17:00 hod.  prerušená dodávka ÚK a TÚV . Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: J.Horvátha 881/55,  928/86-90,  905/40 A,B,  905/40 C,D,  904/38 A,B,     904/38 C,D,  903/36 A,B,  903/36 C,D,  903/36 E,F,  902/34 a J.Horvátha 942/85 obchod

                                                                                                                 Ján Bellák v.r.

                                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 28.12.2020