Vážení odberatelia tepla na ul. J.Kozáčeka 2068/29-35 vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa   9.4.2021 v čase od 8:00 do 12:00 hod.  prerušená dodávka ÚK a TÚV . Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: J.Kozáčeka 2068/29-35

 

                                                                                                             Ján Bellák v.r.

                                                                                                  technický riaditeľ, konateľ

 

Vo Zvolene 22.3.2021