Vážení odberatelia tepla v bytovom dome na ul. Bystrický rad 2024/29-31, Zvolen

Oznamujeme Vám,

že z dôvodu realizácie montážnych prác na technológii KOST vo Vašom bytovom dome bude dňa
29.11.2021 v čase od 7:00 do 17:00 hod.  prerušená dodávka ÚK a TÚV .

Dodávku tepla obnovíme ihneď po ukončení montážnych prác.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Ďakujeme Vám za pochopenie a zhovievavosť počas prerušenia dodávky tepla.

Dotknuté odberné miesta: Bystrický rad 2024/29-31

 

                                                                                               Ján Bellák v.r.

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

 

Vo Zvolene 12.11.2021