Vážení odberatelia tepla zapojení na PK Zvolenská Slatina, Sládkovičova 589/5,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác

na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa   8.12.2021  v čase  od 8:00 do 16:30 hod.  prerušená dodávka ÚK a TÚV .

Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

 V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: Sládkovičova 1 – 5, 7 – 11, T. Vansovej 6 – 10

 

                                                                                                                              Ján Bellák v.r.

                                                                                                               technický riaditeľ, konateľ

 

Vo Zvolene 22.11.2021