Vážení odberatelia tepla Štefánikovo námestie v Kremnici,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu

plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa   18.1.2022 v čase od 8:00 do 16:30 hod.  prerušená dodávka ÚK a TÚV .

Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: K25 Štefánikovo nám. 22/18, 23/20, KOST tefánikovo nám. 29/32 , KOST Štefánikovo nám. 30/34, K1 Štefánikovo námestie 13/25, K1 Štefánikovo námestie 12/23

 

                                                                                                                 Ján Bellák v.r.

                                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 21.12.2021