Vážení odberatelia tepla ul. Bystrická v Kremnici,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti STEFE ECB, s.r.o. o prerušení dodávky tepla v súvislosti s prerušením dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa   27.1.2022 v čase  od 7:00 do 19:00 hod.  prerušená dodávka ÚK a TÚV . Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: Bystrická 441/7-11 ŠUV internát a Bystrická 442/13-17

 

                                                                                               Ján Bellák v.r.

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 3.1.2022