Vážení odberatelia tepla v bytovom dome na ul. V.P.Tótha 2027/6-16, Zvolen

Oznamujeme Vám,

že z dôvodu rekonštrukcie technológie KOST vo Vašom bytovom dome bude od 
20.6.2022 od 7:00 hod  do 23.6.2022 20:00 hod.  prerušená dodávka TÚV .

Dodávku tepla obnovíme ihneď po ukončení montážnych prác a sprevádzkovaní novej technológie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Ďakujeme Vám za pochopenie a zhovievavosť počas prerušenia dodávky tepla.

Dotknuté odberné miesta: V.P.Tótha 2027/6-16

S pozdravom

                                                                                               Ján Bellák v.r.

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

 

Vo Zvolene 3.6.2022