Vážení odberatelia tepla na ul. J.Horvátha, Dolná, Matunákova, Zechenterova a Veternícka v Kremnici,

Oznamujeme Vám,

že z dôvodu plánovaných prác na rozvode tepla na okruhu kotolne K5 bude

od 21.6.2022 od 7:00 hod. do 24.6.2022 do 20:00 hod. prerušená dodávka TÚV.

Dodávku tepla obnovíme po ukončení montážnych prác a sprevádzkovaní rozvodu tepla.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Ďakujeme Vám za pochopenie a zhovievavosť počas prerušenia dodávky tepla.

Dotknuté odberné miesta: J.Horvátha 881/55,  928/86-90,  905/40 A,B,  905/40 C,D,  904/38 A,B,          904/38 C,D,  903/36 A,B,  903/36 C,D,  903/36 E,F,  902/34, 942/85 obchod, 955/94, 957/102, Dolná 56/35,  55/33, 54/31 A,B,C, 54/31 D,E,F,  52/27, 53/29, 50/23, 96/60,  Veternícka 109/1-3, 110/5-11, 137/2, Matunákova 377/2, 379/6, 380/8, Zechenterova 354/18-20, Dolná 49/21, MsBP , Dolná 53/37, MŠ a Matunákova 379/4, Slobodáreň

S pozdravom

                                                                                               Ján Bellák v.r.

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

 

Vo Zvolene 3.6.2022