Vážení odberatelia tepla v bytovom dome na ul. J.Bánika 2, Zvolen

Oznamujeme Vám,

že z dôvodu rekonštrukcie technológie KOST vo Vašom bytovom dome bude

od   27.6.2022 od 7:00 hod  do 1.7.2022 20:00 hod.  prerušená dodávka TÚV .

Dodávku tepla obnovíme ihneď po ukončení montážnych prác a sprevádzkovaní novej technológie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Ďakujeme Vám za pochopenie a zhovievavosť počas prerušenia dodávky tepla.

Dotknuté odberné miesta: J. Bánika 2

S pozdravom

                                                                                               Ján Bellák v.r.

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

 

Vo Zvolene 10.6.2022