Informácie o používaní súborov cookies na stránke

V záujme podávania transparentných, jasných a zrozumiteľných informácií o nakladaní s informáciami a osobnými údajmi užívateľov svojho webového sídla si spoločnosť STEFE SK, a.s. so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 792/S, IČO: 31 630278 („Spoločnosť“), dovoľuje poskytnúť vám, ako návštevníkovi webovej stránky www.stefe.sk, v súlade s ustanovením § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, nasledovné informácie o používaní tzv. súborov cookies („Cookies“). Spoločnosť STEFE SK, a.s. má zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú sotázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov môžete kontaktovať mailom na ochranaudajov@stefe.sk.

Čo sú Cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uchovávané prostredníctvom vášho internetového prehliadača vo vašom počítači, tablete alebo mobilnom telefóne. Cookies nám napríklad umožňujú identifikovať, že z vášho zariadenia navštevujete našu webovú stránku opakovane, čo nám umožňuje ponúknuť Vám obsah, ktorý zodpovedá vaším predchádzajúcim návštevám. Cookies nám tiež umožňujú zabezpečiť riadne fungovanie stránky www.stefe.sk a môžeme vďaka nim zlepšovať jej funkčnosť a naše služby pre vás.

Aké typy a na aký účel Cookies používame?

Súbory Cookies sa môžu deliť podľa doby, počas ktorej sú vo vašom zariadení uchovávané alebo podľa účelu, na ktorý si uchovávané. Podľa doby, počas ktorej sú Cookies vo vašom zariadení uchovávané, rozdeľujeme Cookies na dva základné typy, a to na dočasné a trvalé. Dočasné Cookiessú využívané len na účely jednej konkrétnej návštevy našej webovej stránky. Slúžia najmä na identifikovanie vášho zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón) pri opakovanom načítavaní častí našej webovej stránky v rámci jednej návštevy. Zlepšujú vám tak možnosti jej prehliadania. Po ukončení činnosti prehliadača webových stránok sú dočasné Cookies z vášho zariadenia odstránené. Trvalé Cookies nám pomáhajú rozpoznať vás ako unikátneho užívateľa našej webovej stránky a zostávajú uchované vo vašom zariadení až dovtedy kým uplynie ich vopred stanovená doba platnosti alebo kým ich nevymažete. Okrem toho nám trvalé Cookies umožnia poskytnúť vám pri ďalšej návšteve viac personalizovaný obsah našej webovej stránky. Z hľadiska účelu využívame Cookies na zlepšenie funkčnosti našej webovej stránky, napríklad na ukladanie dočasných (stavových) informácií, teda informácií o fungovaní jednotlivých častí našej webovej stránky. Cookies tiež využívame na analýzu správania návštevníkov našej webovej stránky, vrátane sledovania návštevnosti jednotlivých podstránok, čo nám umožňuje upraviť webovú stránku tak, aby viac zodpovedala vašim potrebám. Cookies využívame tiež na účely cielenia on-line reklamy. Naša webová stránka využíva v súvislosti so súbormi Cookies aj službu Google Analytics. V prípade, ak by ste mali záujem o podrobnejšie informácie o používaní Cookies touto službou, navštívte stránku Google Analytics.

Ešte k účelu: Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt.

Právnym základom pre takéto spracúvanie je vyjadrený dobrovoľný súhlas Vás, ako dotknutej osoby, ktorý nám udelíte jednorázovým zakliknutím „súhlasím“. Následky neudelenia súhlasu scookies nie sú žiadne, môže však dôjsť kznefunkčneniu niektorých častí webovej stránky. In manchen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art.6 Abs.1 lit.f DSGVO.

Kedy používame Cookies a čo robiť v prípade, ak s ich používaním nesúhlasíte?

Cookies používame len v prípade, ak máte vo svojom internetovom prehliadači povolené ich prijímanie. Takéto nastavenie internetového prehliadača považujeme za váš súhlas s používaním Cookies. Dovoľujeme si vás informovať, že vo väčšine internetových prehliadačov je povolenie na prijímanie Cookies prednastavené. Dovoľujeme si tiež uviesť, že pokračovaním v prehliadaní našej webovej stránky súhlasíte s používaním Cookies. V prípade, ak si neželáte, aby sme Cookies používali, zmeňte, prosím, nastavenia vášho internetového prehliadača. Takúto zmenu môžete väčšinou zrealizovať v časti „Nastavenia“ alebo „Možnosti.“ V rámci nastavenia vášho internetového prehliadača je tiež možné zabezpečiť odstránenie Cookies alebo môžete ukladanie Cookies zakázať úplne. Pre bližšie informácie vám odporúčame prečítať si informácie poskytované výrobcom konkrétneho internetového prehliadača. Zoberte, prosím, na vedomie, že vzhľadom na nastavenia našej webovej stránky, môže prípadný zákaz používania Cookies negatívne ovplyvniť jej funkčnosť a znemožniť vám používanie niektorých funkcií.

Opis arozsah spracovaných údajov:

  • IP adresa, zakej navštevujete našu stránku
  • Identita kliena podľa identd Dienst am Client, ak je kdispozícii
  • UserID klienta, wenn der Request authentifiziert abgesetzt wurde
  • Dátum ačas prijatia žiadosti zo servera (Datum und Uhrzeit, wann der Request vom Server entgegengenommen wurde
  • použitá http metóda, zdroj apoužitý protokol
  • Statuscode, ktorý posiela server klientovi
  • Veľkosť prezeraného objektuDauer der Speicherung

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Die in Logfiles gespeicherten Daten werden in regelmäßigen Abständen, spätestens nach 24 Monaten, gelöscht.