Vážení odberatelia tepla na ul. ČSA 60 v Kremnici,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie                                                             z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa  

26.11.2021 v čase od 8:00 do 17:00 hod.  prerušená dodávka ÚK a TÚV .

Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: ČSA 60

                                                                                               Ján Bellák v.r.

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 9.11.2021