Vážení odberatelia tepla na sídlisku Západ OST ZAP5 a ul. Novozámocká, Kremnická, Pražská... vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa  26.11.2021 v čase  od 7:30 do 16:30 hod.  prerušená dodávka ÚK a TÚV .

Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta:  Šmidkeho 1380/1-11, 1380/1-11 NP, Novozámocká 1350/34-42, Novozámocká 8475/45-49, Novozámocká 8741/51-53, Novozámocká 8741/51-53 KD, Novozámocká 8741/51-53 AMB, Novozámocká 1346/55-59, Novozámocká 1347/61-69, Novozámocká 936/71, Novozámocká 936/71 NP, Ľ.Štúra 5150/52-64, Novozámocká 2527/2-8, Pražská 2529/1-9, Novozámocká 2477/1-9, Tulská 2490/31-41, Kremnická 2547/1-3, Kremnická 2547/5-7, Kremnická 2531/9-13, Pražská1451/11-15,Novozámocká1453/24-26, Novozámocká 2539/10-16, Novozámocká 3212/18-22

S pozdravom

 

                                                                                               Ján Bellák v.r.

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

 

Vo Zvolene dňa 9.11.2021