Vážení odberatelia tepla na sídlisku Balkán vo Zvolene, Oznamujeme Vám, že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 15.2.2019 v čase od 7:30 do 13:45 hod. prerušená dodávka ÚK a TÚV . Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie. V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777 Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme. Dotknuté odberné miesta: Balkán 1779/43,45, 1780/39,41, 1759/35,37 a 1760/47 Ján Bellák v.r. technický riaditeľ, konateľ