STEFE Zvolen, s.r.o. , Unionka 54, 960 01 Zvolen

 

OZNAM o prerušení dodávky tepla

 

Vážení odberatelia tepla na ul. Bystrická 1, Kremnica.

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti SSE Distribúcia, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie, pre internát na ulici Bystrická 1 v Kremnici z dňa 6.3.2023. Je od dňa 6.3.2023 od 16:30 hod. prerušená dodávka ÚK a TÚV. (Bez el. energie nie je možná dodávka). Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesto Internát na ul. Bystrická 1, Kremnica

S pozdravom

 

                                                                                              Marek Blanár v.r.

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

 

 

Vo Zvolene 6.3.2023