STEFE Zvolen, s.r.o. , Unionka 54, 960 01 Zvolen

 

OZNAM o prerušení dodávky tepla

 

Vážení odberatelia tepla na ul. M. Bazovského, Mateja Bela, Okružná, R. Jašíka vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti SSE Distribúcia, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa   22.9.2023 v čase  od 7:30 do 14:30 hod.  prerušená dodávka TÚV . Dodávku TÚV obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: M. Bazovského 17, M. Bazovského 19, Mateja Bela 3, Okružná 13, Okružná 15, Okružná 17, Okružná 131, R. Jašíka 6

S pozdravom

                                                                                               Marek Blanár

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 4.9.2023