STEFE Zvolen, s.r.o. , Unionka 54, 960 01 Zvolen

 OZNAM o prerušení dodávky tepla

 

Vážení odberatelia tepla na ul. Mojmírova vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia MHTH Zvolenskej Teplárenskej, bude z dôvodu odstraňovania poruchy na technickom zariadení rozvodu tepla, dňa 20.9.2023 v čase  od 8:00 do 17:00 hod.  prerušená dodávka TÚV . Dodávku TÚV obnovíme ihneď po obnovení dodávky od Zvolenskej Teplárenskej.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: ul. Mojmírova 8333/12-14, 8382/8-10, 8331/4-6

S pozdravom

                                                                                               Marek Blanár

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 18.9.2023