STEFE Zvolen, s.r.o. , Unionka 54, 960 01 Zvolen

 

OZNAM o prerušení dodávky tepla

 

Vážení odberatelia tepla na ul. Sládkovičova, T. Vansovej vo Zvolenskej Slatine.

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti SSE Distribúcia, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa   10.7.2024 v čase  od 7:45 do 15:15 hod.  prerušená dodávka TÚV .

Dodávku TÚV obnovíme ihneď po dokončení prác.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: T. Vansovej 307/6-10, Sládkovičova 588/7-11, Sládkovičova 589/1-5

 

S pozdravom

                                                                                              Marek Blanár

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 20.6.2024