Dňa 15.02.2019 prebehlo žrebovanie výhercov časopisu Teplo v meste. Do súťaže sa zapojilo celkom 188 súťažiacich, z ktorých všetkých 188 odpovedalo správne na súťažnú otázku: Umožňuje KOST nastaviť rôzny režim dodávky tepla pre každý objekt samostatne? Správna odpoveď bola: Áno, technológia KOST umožňuje nastaviť rôzny režim dodávky tepla pre každý objekt samostatne.

Výhercovia:
1. Milan M., Kráľovohoľská, B. Bystrica  (vyhráva preplatenie celoročných nákladov na teplo)
2. Peter B., Sládkovičova, B. Bystrica (vyhráva nákupnú poukážku v hodnote 100,- EUR)  
3. Adriana B., Ďumbierska, B. Bystrica  (vyhráva nákupnú poukážku v hodnote 100,- EUR)
4. Tatiana Š., Tulská, B. Bystrica  (vyhráva nákupnú poukážku v hodnote 50,- EUR)
5. Eva H., Tatranská, B. Bystrica (vyhráva nákupnú poukážku v hodnote 50,- EUR)

Výhercom blahoželáme a tešíme sa na stretnutie s nimi v sídle našej spoločnosti.

Ostatné zaujímavosti