STEFE – Váš partner v tepelnej energetike

„Aktívnou prácou chceme aj my prispieť k zlepšeniu kvality života v našom meste.“

Štefan Králik
STEFE Rimavská Sobota, s. r. o.

Teplo a chlad
Centrálne zásobovanie teplom je bezpečný a ekologický spôsob znižovania uhlíkových emisií preferovaný vyspelými krajinami a mestami.
Spoločne vytvárame projekty, v ktorých sa zameriavame nielen na zvýšenie energetickej efektívnosti, zníženie vstupných nákladov na energie, ale aj na vplyv týchto opatrení na životné prostredie.
Energetické riešenia
Správa, prevádzka a údržba
Energetické zariadenia a merače patria do rúk odborníkom. Zaistíme spoľahlivú, bezpečnú a dlhodobo bezporuchovú prevádzku energetických zdrojov a zariadení.
Skúsení developeri vedia, že investície do kúrenia, chladenia, vzduchotechniky a elektroinštalácie tvoria 20 percent a viac objemu celkových investícií. Túto časť projektu prevezme STEFE.
Investičný partner
Výstavba
Máte v pláne postaviť novú budovu alebo zmodernizovať tú súčasnú? Potrebujete nové zariadenie na výrobu tepla alebo chladu a vnútorné rozvody?

Novinky

Výhercovia časopisu TEPLO V MESTE

Spoznali sme mená všetkých výhercov časopisu TEPLO V MESTE

Viac...
Zobraziť všetky

Naše referencie

HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE, VÝMENA ROZVODOV

INŠTALÁCIA INTELIGENTNÉHO SYSTÉMU NA OVLÁDANIE

VÝMENA TEPELNEJ IZOLÁCIE NA ROZVODOCH TÚV

HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE BYTOVÉHO DOMU

O nás

Spoločnosť STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. zabezpečuje služby dodávky tepla a teplej úžitkovej vody do objektov v meste Rimavská Sobota od roku 1993. V súčasnosti pokrýva 147 odberných miest. V rámci svojej činnosti prevádzkuje 12 tepelných zariadení s celkovým inštalovaným výkonom 52 MW a potrubné rozvody tepla na trase v dĺžke viac ako 14 km. Od roku 2011 je časť výroby tepla nahradzovaná nákupom tepla z obnoviteľného zdroja energie (kotol na biomasu - drevnú štiepku) a kombinovanej výroby elektriny a tepla v množstve približne 65 % z celkovej potreby tepla.

Teplo dodáva pre približne 16 tisíc obyvateľov mesta Rimavská Sobota.

Spoločníci:
  • STEFE SK, a.s. 58,66 %
  • Mesto Rimavská Sobota 41,34 %

Vedenie spoločnosti

Štefan Králik

konateľ a technický riaditeľ +421 47 5631 172 stefan.kralik@stefe.sk

Ing. Martin Bystriansky

ekonomický riaditeľ +421 47 5631 172 martin.bystriansky@stefe.sk