STEFE – Váš partner v tepelnej energetike

„Aktívnou prácou chceme aj my prispieť k zlepšeniu kvality života v našom meste.“

Štefan Králik
STEFE Rimavská Sobota, s. r. o.

Teplo a chlad
Centrálne zásobovanie teplom je bezpečný a ekologický spôsob znižovania uhlíkových emisií preferovaný vyspelými krajinami a mestami.
Spoločne vytvárame projekty, v ktorých sa zameriavame nielen na zvýšenie energetickej efektívnosti, zníženie vstupných nákladov na energie, ale aj na vplyv týchto opatrení na životné prostredie.
Energetické riešenia
Správa, prevádzka a údržba
Energetické zariadenia a merače patria do rúk odborníkom. Zaistíme spoľahlivú, bezpečnú a dlhodobo bezporuchovú prevádzku energetických zdrojov a zariadení.
Skúsení developeri vedia, že investície do kúrenia, chladenia, vzduchotechniky a elektroinštalácie tvoria 20 percent a viac objemu celkových investícií. Túto časť projektu prevezme STEFE.
Investičný partner
Výstavba
Máte v pláne postaviť novú budovu alebo zmodernizovať tú súčasnú? Potrebujete nové zariadenie na výrobu tepla alebo chladu a vnútorné rozvody?

Rôzne zaujímavosti

Súťaž pre deti

Kresby na tému TEPLO DOMOVA

Viac...

Naše referencie

HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE, VÝMENA ROZVODOV

INŠTALÁCIA INTELIGENTNÉHO SYSTÉMU NA OVLÁDANIE

VÝMENA TEPELNEJ IZOLÁCIE NA ROZVODOCH TÚV

HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE BYTOVÉHO DOMU

O nás

Spoločnosť STEFE Rimavská Sobota, s. r. o. zabezpečuje služby dodávky tepla a teplej úžitkovej vody do objektov v meste Rimavská Sobota od roku 1993. V súčasnosti pokrýva 146 odberných miest. V rámci svojej činnosti prevádzkuje 12 tepelných zariadení s celkovým inštalovaným výkonom 28 MW a potrubné rozvody tepla na trase v dĺžke viac ako 14 km. Od roku 2011 je časť výroby tepla nahradzovaná nákupom tepla z obnoviteľného zdroja energie (kotol na biomasu - drevnú štiepku) a kombinovanej výroby elektriny a tepla v množstve približne 70 % z celkovej potreby tepla.

Teplo dodáva pre približne 16 tisíc obyvateľov mesta Rimavská Sobota.

Spoločníci
STEFE SK, a.s. 58,66 %
Mesto Rimavská Sobota 41,34 %

Vedenie spoločnosti

pic Štefan Králik
konateľ a technický riaditeľ
+421 47 5631 172
stefan.kralik@stefe.sk
pic Valéria Šimonová
ekonomická riaditeľka
+421 47 5631 172
valeria.simonova@stefe.sk