STEFE – Váš partner v tepelnej energetike

„Našou prioritou je čo najefektívnejšia dodávka tepla a energetických služieb vo Zvolene, Kremnici, Zvolenskej Slatine i v Pukanci.“

Ing. Ivan Adam
STEFE Zvolen, s. r. o.

Teplo

Ak bývate niekde medzi Trnavou, Martinom a Rožňavou je pravdepodobné, že o vaše teplo v domácnosti sa staráme my zo STEFE. Dodávame hrejivé teplo a teplú vodu do vašich domovov. Ako jeden z popredných dodávateľov tepla na Slovensku sa neustále zlepšujeme - kvôli vám.

Záleží nám na vašej spokojnosti. Vďaka našim dispečerom, ktorí dohliadajú na prevádzku tepelných zariadení si môžete byť istí, že vám s nami chladno nebude. Sme k dispozícii 365 dní v roku.

Teplo sa vyrába bezpečne a vo veľkom objeme, zväčša na okraji mesta, za výhodných podmienok pre konečného užívateľa aj životné prostredie. Centrálne zásobovanie teplom (Fernwärme, district heating) je aktuálne najlacnejší a najekologickejší spôsob znižovania uhlíkových emisií preferovaný vyspelými krajinami a mestami.

Vyrobené teplo je následne dodávané dvojrúrovým predizolovaným potrubným systémom k jednotlivým odberným miestam. Na celý systém dodávky tepla dohliadajú naši dispečeri 365 dní v roku.

Máte otázky? Obráťte sa na našich pracovníkov. V hornom menu si zvoľte vaše mesto a zavolajte nám na uvedené telefónne číslo.

Chlad

STEFE vyrába a dodáva chlad podľa vašich individuálnych požiadaviek, účinnými a modernými technológiami. Výroba chladu sa realizuje s ohľadom na účel, dispozičné možnosti, hlukové parametre a samozrejme s dôrazom na energetickú efektívnosť a prísnym posudzovaním vplyvov na životné prostredie.

Teplo a chlad

Technické služby

STEFE ponúka rozličné služby pre súkromné osoby a podnikateľov. Zabezpečíme vám komplexnú starostlivosť o tepelné energetické zariadenia vrátane obsluhy, prevádzky, údržby, opravy a odborného servisu.

Potrebujete niekoho, kto ...
... vymení pokazené čerpadlá?
... demontuje tepelné potrubie?
... vymení vyhrievacie teleso?
... vyčistí výmenník tepla?

Obráťte sa na STEFE a vyriešime to za vás!

Správa určených meradiel

Demontujeme, ciachujeme, kalibrujeme a vymieňame merače tepla a vody. Demontáž a montáž určených meradiel zabezpečujeme podľa platných technických noriem a odporúčaní výrobcu skúsenými vlastnými pracovníkmi s dokladom o spôsobilosti v oblasti metrológie.

Ponúkame aj mnohé iné služby a sme otvorení novým nápadom. Máte záujem o ďalšie informácie? Tešíme sa na vaše otázky!

Technické služby

Energetická efektívnosť

Zaujíma vás, ako zvýšiť efektivitu vášho zariadenia alebo ako znížiť jeho spotrebu energie?

Naši technickí a energetickí špecialisti vám radi poradia, ako čo najefektívnejšie a najekologickejšie využiť energiu.

Spoločne vytvárame projekty, v ktorých sa zameriavame nielen na zvýšenie energetickej efektívnosti, zníženie vstupných nákladov na energie, ale aj na vplyv týchto opatrení na životné prostredie. V rámci týchto projektov pre zákazníka zabezpečujeme energeticko-technickú štúdiu, návrh opatrení, výber dodávateľov na realizáciu, projektový inžiniering, stavebný inžiniering, realizáciu navrhnutých opatrení a následnú prevádzku v prípade potreby.

Individualita

V spolupráci s našimi partnermi poskytujeme projekty šité na mieru

  • Rekonštrukcia energetického zariadenia
  • Rekonštrukcia vykurovacieho systému
  • Výmena okien a zatepľovanie
  • Inovatívne projekty
  • Hydraulické vyregulovanie
  • Obnova vnútorných rozvodov
  • Obnova budov
  • Dodávka účinných technológií

Energetická efektívnosť

Prevádzka, údržba a správa

Chcete mať istotu, že vaše zariadenie bude udržiavané tak, aby vám zaistilo spoľahlivú, bezpečnú a dlhodobo bezporuchovú dodávku?
Potrebujete niekoho, kto vám bude garantovať nepretržitú pohotovosť a servis pri poruchách?
Uvítali by ste etablovaného a finančne silného partnera pri prípadnej rekonštrukcii resp. modernizácii vášho energetického zariadenia a energetických služieb?

Hoďte starosti na naše plecia! STEFE prevádzkuje energetické zariadenia v systéme centrálneho zásobovania teplom už viac ako 20 rokov, má bohaté skúsenosti, profesionálny tím a prehľad o povinnostiach vyplývajúcich z legislatívy.

Pravidelná preventívna údržba podľa prevádzkového poriadku vrátane odstraňovania porúch menšieho rozsahu.

Kontrola kvality, nastavovanie parametrov, čistenie filtrov, vedenie záznamov v denníku kotolne.

Zaistenie celodennej pohotovosti, nábehov, prevádzky a odstávok zariadení.

Prevádzka, údržba a správa

Výstavba energetických zdrojov a zariadení

Máte v pláne postaviť novú budovu alebo zmodernizovať tú súčasnú?
Potrebujete nové zariadenie na výrobu tepla alebo chladu a vnútorné rozvody?
Uvažujete nad inovatívnym energetickým návrhom ako je tepelné čerpadlo, kogenerácia, fotovoltické či solárne panely?

V tom prípade sme vaším investičným partnerom. Sme otvorení rôznym formám zmluvných vzťahov.

Aké veľké musí byť zariadenie? Sedia technické parametre?
Kde sa dá ušetriť a kde radšej nešetriť?
Na čo si dávať pozor z právneho hľadiska?

Poznáme odpovede na tieto otázky.

Výstavba

Rôzne zaujímavosti

Ako znížiť vlhkosť v byte?

Naše tipy, ako predísť rastu nebezpečných plesní

Viac...

Naše referencie

DODÁVKA KOTLOV ZŠ BUDČA

VÝMENA URČENÝCH MERADIEL

28 ODOVZDÁVACÍCH STANÍC TEPLA PRE BYTOVÉ DOMY

DODÁVKA KOMPAKTNÝCH ODOVZDÁVACÍCH STANÍC TEPLA

Dôležité oznamy


Prerušenie dodávky tepla ul. Lihoveckého 7-9 vo Zvolene - 14.12.2021

Prerušenie dodávky tepla ul. Lihoveckého 7-9 vo Zvolene - 14.12.2021

Prerušenie dodávky tepla PK Francisciho vo Zvolene - 15.12.2021

Prerušenie dodávky tepla PK Francisciho vo Zvolene - 15.12.2021

Prerušenie dodávky tepla PK Sládkovičova , Zvolenská Slatina - 8.12.2021

Prerušenie dodávky tepla PK Sládkovičova , Zvolenská Slatina - 8.12.2021

Prerušenie dodávky tepla Bystrický rad 29-31,Zvolen - 29.11.2021

Prerušenie dodávky tepla Bystrický rad 29-31,Zvolen - 29.11.2021

Dokumenty

O nás

Spoločnosť STEFE Zvolen, s.r.o. od roku 1996 zabezpečuje výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody vo viacerých mestách a obciach. Vo Zvolene zásobuje cca. 28 tisíc obyvateľov a prevádzkuje 11 plynových kotolní (z toho 2 má prenajaté), 14 centrálnych odovzdávacích staníc, 347 KOST vrátane 26,924 km rozvodov.

V Kremnici zásobuje cca. 1 840 obyvateľov a prevádzkuje 3 plynové kotolne, 34 KOST vrátane 2,481 km rozvodov.

Vo Zvolenskej Slatine zásobuje cca. 180 obyvateľov a prevádzkuje 1 plynovú kotolňu s 0,190 km rozvodov.

V Pukanci zásobuje cca. 450 obyvateľov a prevádzkuje 1 plynovú kotolňu s 0,510 km rozvodov.

Spoločníci:
STEFE SK, a.s. 66,00 %
Mesto Zvolen 34,00 %

Vedenie spoločnosti

pic Ing. Ivan Adam
generálny riaditeľ
+421 45 5248 600
ivan.adam@stefe.sk
pic Ing. Vladimír Bella
riaditeľ pre obchod a marketing
+421 45 5248 601
vladimir.bella@stefe.sk
pic Ján Bellák
technický riaditeľ
+421 45 5519 260
jan.bellak@stefe.sk
pic Ing. Igor Šimko
ekonomický riaditeľ
+421 45 5248 613
igor.simko@stefe.sk