STEFE – Váš partner v tepelnej energetike

„Sme dynamický a kreatívny tím, motivovaný spoločným cieľom – spokojný zákazník.“

Mgr. Dalibor Líška
Generálny riaditeľ | STEFE Banská Bystrica, a. s.

Teplo a chlad
Centrálne zásobovanie teplom je bezpečný a ekologický spôsob znižovania uhlíkových emisií preferovaný vyspelými krajinami a mestami.
Spoločne vytvárame projekty, v ktorých sa zameriavame nielen na zvýšenie energetickej efektívnosti, zníženie vstupných nákladov na energie, ale aj na vplyv týchto opatrení na životné prostredie.
Energetické riešenia
Správa, prevádzka a údržba
Energetické zariadenia a merače patria do rúk odborníkom. Zaistíme spoľahlivú, bezpečnú a dlhodobo bezporuchovú prevádzku energetických zdrojov a zariadení.
Skúsení developeri vedia, že investície do kúrenia, chladenia, vzduchotechniky a elektroinštalácie tvoria 20 percent a viac objemu celkových investícií. Túto časť projektu prevezme STEFE.
Investičný partner

Rôzne zaujímavosti

Ako znížiť vlhkosť v byte?

Naše tipy, ako predísť rastu nebezpečných plesní

Viac...

Naše referencie

VYKUROVANIE PRIEMYSELNÉHO AREÁLU

REKONŠTRUKCIA VYKUROVACIEHO SYSTÉMU MŠ

VÝMENA VYKUROVACÍCH TELIES V ŠKOLE

REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE

O nás

Výrobca a dodávateľ tepla v Banskej Bystrici, Brusne a Kováčovej

STEFE Banská Bystrica, a.s. sa zaoberá výrobou tepla, výrobou elektriny, rozvodom tepla v zmysle rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, č. povolenia 2006T 0115 pre predmet podnikania výroba tepla a rozvod tepla a č. povolenia 2006E 0158 pre rozsah podnikania výroba elektriny, v zmysle ustanovení zákona č. 657/2004 Z. z. a zákona 656/2004 Z. z.

STEFE Banská Bystrica prevádzkuje:
• 52 plynových kotolní
• 1 výmenníkovú stanicu
• 514 malých blokových kompaktných odovzdávacích staníc (KOST)

Z týchto zariadení dodáva teplo pre cca. 60 tisíc obyvateľov mesta Banská Bystrica a okolia.

Akcionári spoločnosti:
STEFE SK, a.s. 66,00%
Mesto Banská Bystrica 34,00%

)

Vedenie spoločnosti

Mgr. Dalibor Líška

generálny riaditeľ +421 48 3220 201 dalibor.liska@stefe.sk

Iveta Pršová

ekonomická riaditeľka +421 48 3220 210 iveta.prsova@stefe.sk

Ing. Roman Uhrina

obchodný riaditeľ +421 48 3220 320 roman.uhrina@stefe.sk

Mgr. Stanislav Badinský

technický riaditeľ +421 48 3220 205 stanislav.badinsky@stefe.sk