STEFE – Váš partner v tepelnej energetike

„Našou prioritou je čo najefektívnejšia dodávka tepla a energetických služieb vo Zvolene, Kremnici, Zvolenskej Slatine i v Pukanci.“

Ing. Ivan Adam
STEFE Zvolen, s. r. o.

Teplo a chlad
Centrálne zásobovanie teplom je bezpečný a ekologický spôsob znižovania uhlíkových emisií preferovaný vyspelými krajinami a mestami.
Spoločne vytvárame projekty, v ktorých sa zameriavame nielen na zvýšenie energetickej efektívnosti, zníženie vstupných nákladov na energie, ale aj na vplyv týchto opatrení na životné prostredie.
Energetické riešenia
Správa, prevádzka a údržba
Energetické zariadenia a merače patria do rúk odborníkom. Zaistíme spoľahlivú, bezpečnú a dlhodobo bezporuchovú prevádzku energetických zdrojov a zariadení.
Skúsení developeri vedia, že investície do kúrenia, chladenia, vzduchotechniky a elektroinštalácie tvoria 20 percent a viac objemu celkových investícií. Túto časť projektu prevezme STEFE.
Investičný partner
Výstavba
Máte v pláne postaviť novú budovu alebo zmodernizovať tú súčasnú? Potrebujete nové zariadenie na výrobu tepla alebo chladu a vnútorné rozvody?

Rôzne zaujímavosti

Súťaž pre deti

Kresby na tému TEPLO DOMOVA

Viac...

Naše referencie

DODÁVKA KOTLOV ZŠ BUDČA

VÝMENA URČENÝCH MERADIEL

28 ODOVZDÁVACÍCH STANÍC TEPLA PRE BYTOVÉ DOMY

DODÁVKA KOMPAKTNÝCH ODOVZDÁVACÍCH STANÍC TEPLA

Dôležité oznamy


Prerušenie dodávky tepla ul. Bystrická v Kremnici - 27.1.2022

Prerušenie dodávky tepla ul. Bystrická v Kremnici - 27.1.2022

Prerušenie dodávky tepla sídlisko Sekier vo Zvolene - 27.1.2022

Prerušenie dodávky tepla sídlisko Sekier vo Zvolene - 27.1.2022

Prerušenie dodávky tepla ul. Okružná a Poničana vo Zvolene - 24.1.2022

Prerušenie dodávky tepla ul. Okružná a Poničana vo Zvolene - 24.1.2022

Prerušenie dodávky tepla Štefánikovo nám. Kremnica - 18.1.2022

Prerušenie dodávky tepla Štefánikovo nám. Kremnica - 18.1.2022

O nás

Spoločnosť STEFE Zvolen, s.r.o. od roku 1996 zabezpečuje výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody vo viacerých mestách a obciach. Vo Zvolene zásobuje cca. 28 tisíc obyvateľov a prevádzkuje 11 plynových kotolní (z toho 2 má prenajaté), 14 centrálnych odovzdávacích staníc, 347 KOST vrátane 26,924 km rozvodov.

V Kremnici zásobuje cca. 1 840 obyvateľov a prevádzkuje 3 plynové kotolne, 34 KOST vrátane 2,481 km rozvodov.

Vo Zvolenskej Slatine zásobuje cca. 180 obyvateľov a prevádzkuje 1 plynovú kotolňu s 0,190 km rozvodov.

V Pukanci zásobuje cca. 450 obyvateľov a prevádzkuje 1 plynovú kotolňu s 0,510 km rozvodov.

Spoločníci:
STEFE SK, a.s. 66,00 %
Mesto Zvolen 34,00 %

Vedenie spoločnosti

pic Ing. Ivan Adam
generálny riaditeľ
+421 45 5248 600
ivan.adam@stefe.sk
pic Ing. Vladimír Bella
riaditeľ pre obchod a marketing
+421 45 5248 601
vladimir.bella@stefe.sk
pic Ján Bellák
technický riaditeľ
+421 45 5519 260
jan.bellak@stefe.sk
pic Ing. Igor Šimko
ekonomický riaditeľ
+421 45 5248 613
igor.simko@stefe.sk