STEFE – Váš partner v tepelnej energetike

„Sme dynamický a kreatívny tím, motivovaný spoločným cieľom – spokojný zákazník.“

Mgr. Dalibor Líška
Generálny riaditeľ | STEFE Banská Bystrica, a. s..

Teplo a chlad
Centrálne zásobovanie teplom je aktuálne najbezpečnejší a najekologickejší spôsob znižovania uhlíkových emisií preferovaný vyspelými krajinami a mestami.
Spoločne vytvárame projekty, v ktorých sa zameriavame nielen na zvýšenie energetickej efektívnosti, zníženie vstupných nákladov na energie, ale aj na vplyv týchto opatrení na životné prostredie..
Energetické riešenia
Správa, prevádzka a údržba
Energetické zariadenia a merače patria do rúk odborníkom. Zaistíme spoľahlivú, bezpečnú a dlhodobo bezporuchovú prevádzku energetických zdrojov a zariadení.
Skúsení developeri vedia, že investície do kúrenia, chladenia, vzduchotechniky a elektroinštalácie tvoria 20 percent a viac objemu celkových investícií. Túto časť projektu prevezme STEFE..
Investičný partner

Naše referencie

Na čo sme veľmi hrdí.

VYKUROVANIE PRIEMYSELNÉHO AREÁLU

REKONŠTRUKCIA VYKUROVACIEHO SYSTÉMU MŠ

VÝMENA VYKUROVACÍCH TELIES V ŠKOLE

REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE

O nás

Výrobca a dodávateľ tepla v Banskej Bystrici, Brusne a Kováčovej

STEFE Banská Bystrica, a.s. sa zaoberá výrobou tepla, výrobou elektriny, rozvodom tepla v zmysle rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, č. povolenia 2006T 0115 pre predmet podnikania výroba tepla a rozvod tepla a č. povolenia 2006E 0158 pre rozsah podnikania výroba elektriny, v zmysle ustanovení zákona č. 657/2004 Z. z. a zákona 656/2004 Z. z.

STEFE Banská Bystrica prevádzkuje:
• 52 plynových kotolní
• 1 výmenníkovú stanicu
• 514 malých blokových kompaktných odovzdávacích staníc (KOST)

Z týchto zariadení dodáva teplo pre cca. 60 tisíc obyvateľov mesta Banská Bystrica a okolia.

Akcionári spoločnosti:
STEFE SK, a.s. 66,00%
Mesto Banská Bystrica 34,00%

Vedenie spoločnosti

pic Mgr. Dalibor Líška
generálny riaditeľ
+421 48 3220 201
dalibor.liska@stefe.sk
pic Iveta Pršová
ekonomická riaditeľka
+421 48 3220 210
iveta.prsova@stefe.sk
pic Ing. Roman Uhrina
obchodný riaditeľ
+421 48 3220 320
roman.uhrina@stefe.sk
pic Mgr. Stanislav Badinský
technický riaditeľ
+421 48 3220 205
stanislav.badinsky@stefe.sk