Opäť už piaty rok po sebe sa dňa 16.6.2019 zaplnil športový areál základnej školy na Golianovej ulici v Banskej Bystrici známymi športovcami, deťmi a ich rodičmi, aby sa spoločne zabavili a zašportovali si. Organizátori akcie „Naučme deti športovať“ spojili sily s partnermi a podporovateľmi projektu, medzi ktorých patrí aj STEFE, aby umožnili deťom „ochutnať“ z rôznych druhov športov a zároveň pomohli dobrej veci.
Akcia mala totiž okrem športového aj charitatívny rozmer. Vyzbierané finančné prostriedky a dary sú venované dvom občianskym združeniam PONS a Nožička, ktoré sa venujú práci s hendikepovanými deťmi a deťmi trpiacimi detskou mozgovou obrnou. Každý rodič, dieťa, sponzor či športovec svojím kúskom prispel na pomoc detičkám, ktoré chcú aj napriek svojmu hendikepu zažívať radosť z pohybu, rovnako ako ich zdraví kamaráti.

Ak ste túto akciu nestihli, určite si nenechajte ujsť nasledujúci ročník. Aj ten ďalší sa bude niesť v duchu zábavy, nadšenia z pohybu a stretnutí so známymi športovcami.

Ostatné zaujímavosti