Dňa 09. 02. 2023 sme spoznali mená všetkých výhercov súťaže časopisu TEPLO V MESTE. Vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do súťaže o výhru 350 eur a hodnotné vecné ceny, ďakujeme. Viac ako 500 z vás správne odpovedalo na súťažnú otázku: Aké sú hlavné výhody systémov CZT?

Správna odpoveď bola: Komfort a bezpečnosť, ekológia, regulovaná cena.

Do žrebovania boli zaradení súťažiaci, ktorí správne odpovedali na súťažnú otázku, dosiahli vek 18 rokov a bývajú v bytovom dome, ktorý je zásobovaný teplom od spoločnosti skupiny STEFE.

Videá zo žrebovania si môžete pozrieť na našej facebookovej stránke - STEFE | Facebook.

Vyžrebovaným výhercom srdečne blahoželáme!


1. CENA: TRISTOPÄŤDESIAT EUR


Andrej Ch., Banská Bystrica


2.-5. CENA: BALÍČEK REKLAMNÝCH PREDMETOV S LOGOM STEFE


Radko B., Banská Bystrica
Ivan P., Banská Bystrica
Janka N., Banská Bystrica
Renata B., Rimavská Sobota


6.-20. CENA: REKLAMNÝ PREDMET S LOGOM STEFE


Ľudmila C., Banská Bystrica
Mária B., Martin
Gabriel T., Rožňava
Andrej A., Banská Bystrica
Štefan S., Zvolen
Viliam G., Rimavská Sobota
Daniela R., Banská Bystrica
Ján J., Zvolen
Alžbeta B., Banská Bystrica
Dana K., Rimavská Sobota
Jana P., Veľký Krtíš
Margita B., Banská Bystrica
Radovan S., Martin
Matej K., Zvolen
Anna M., Banská Bystrica

Výhercov prvej až piatej ceny budeme kontaktovať telefonicky alebo e-mailom v priebehu mesiaca február za účelom osobného odovzdania výhry, ostatným výhercom budú výhry zaslané na adresu bydliska. Sledujte aj naďalej našu stránku www.stefe.sk.

Ostatné zaujímavosti