Vážení odberatelia tepla,

podľa vyhlášky MH SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa začína vykurovacia sezóna 1. septembra a trvá do 31. mája. Dodávateľ tepla začne dodávať teplo na vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota klesne dva dni po sebe pod 13 °C a podľa predpovede počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty nad túto hodnotu. Dodávateľ tepla preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu.

Keďže podmienky na prerušenie dodávky tepla na vykurovanie už nastali, oznamujeme Vám, že spoločnosť STEFE Martin dňa 4. mája 2022 prerušila dodávku tepla na vykurovanie. Ak sa počasie znovu zmení a vonku sa ochladí pod priemernú teplotu určenú vyhláškou, kúrenie opätovne spustíme.

V prípade, ak by ste sa ako odberatelia tepla, ktorí majú vo svojom dome vlastnú odovzdávaciu stanicu tepla, rozhodli, že máte záujem o úplné odstavenie kúrenia, je potrebné, aby ste sa obrátili na Vášho správcu alebo predsedu spoločenstva a prostredníctvom neho nahlásili Vašu požiadavku e-mailom na dispečing spoločnosti STEFE Martin dispecing.martin@stefe.sk.

Ostatné zaujímavosti