Vážení odberatelia tepla,

podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa sa začína vykurovacia sezóna 1. septembra a trvá do 31. mája. Na to, aby dodávateľ tepla začal s vykurovaním, musí byť však splnená podmienka, že vonkajšia priemerná denná teplota klesne dva dni po sebe pod 13 °C a podľa predpovede počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty nad túto hodnotu.

Keďže tieto podmienky už nastali, oznamujeme Vám, že spoločnosť STEFE Martin spúšťa v dňoch 19. 9. a 20. 9. 2022 dodávku tepla na vykurovanie. V prípade problémov s vykurovaním nahláste túto skutočnosť na dispečing spoločnosti STEFE Martin na tel. čísle 0918 733 757 alebo e-mailom na adresu dispecing.martin@stefe.sk.

Odberatelia tepla, ktorí majú vo svojom dome vlastnú odovzdávaciu stanicu tepla a ešte nemajú záujem o spustenie vykurovania, môžu nahlásiť svoju požiadavku prostredníctvom správcu alebo predsedu spoločenstva na dispečing spoločnosti STEFE Martin e-mailom na dispecing.martin@stefe.sk. Túto požiadavku je potrebné nahlásiť len písomne alebo e-mailom, nie telefonicky.

Taktiež Vás informujeme, že dodávateľ tepla preruší vykurovanie, ak sa znovu oteplí, t. j. ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu.

Ostatné zaujímavosti