Dňa 21.05.2019 sme vyžrebovali výhercu súťaže o 100 eur.

Správna odpoveď bola: A – Áno

Výherca: Danica J.

Výherkyni srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme!
Pani Danicu budeme kontaktovať emailom alebo telefonicky cez kontaktné údaje uvedené v jej emaili.

SÚŤAŽ o 100 eur

Zaujímate sa o energetiku vo vašom meste?  Napíšte nám odpoveď na  súťažnú otázku:

Máme v meste Martin účinný systém centrálneho zásobovania teplom?

A - áno
B - nie

Odpoveď pošlite najneskôr do 20. mája 2019 emailom na sutaz.martin@stefe.sk a budete zaradení do žrebovania o 100 eur, v prípade, že odpoviete správne. Nezabudnite uviesť vaše meno a telefonický kontakt. 

Súťaže sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov zaslaním odpovede na súťažnú otázku cez email najneskôr do 20. mája 2019. V prípade, že pošle správnu odpoveď, postupuje do žrebovania. Žrebovanie sa uskutoční 21. mája 2019. Jeden vyžrebovaný víťaz získa od spoločnosti STEFE Martin, a.s. výhru 100 eur. Víťaza zverejníme na www.stefe.sk dňa 22. mája 2019.

Pravidlá súťaže - LINK

Ostatné zaujímavosti