Vážení odberatelia tepla,

na základe doručenej informácie od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Vám oznamujeme, že dňa 8. 6. 2022 dôjde z dôvodu plánovaných prác prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., k prerušeniu distribúcie elektriny nasledovne:

od 11.30 hod. do 16:30 hod. v objektoch na ul.: 


Štúrovo námestie 15

Štúrovo námestie 23

Štúrovo námestie 38

Štúrovo námestie 10919

Štúrovo námestie 26

Vzhľadom na to, že prerušenie distribúcie elektriny sa týka aj odovzdávacích staníc tepla, z ktorých sú zásobované teplom uvedené objekty, oznamujeme našim spotrebiteľom, že z uvedeného dôvodu bude v rovnakom čase prerušená aj dodávka teplej vody.

Ďakujeme za pochopenie.